al-Quran

Listen to Quran

Thursday, May 20, 2010

Ibnu Hazm

BIODATA RINGKAS IBN HAZM.
Nama                           :           Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Shahlih bin Ma’adan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb  bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi.                                                                         
Gelaran                        :           Ibn Hazm  / Abu Muhammad .
Tahun Lahir                  :           Ramadhan 384 Hijrah bersamaan November 994 Masihi.
Tempat Lahir                :           Kota Cordova , Andalusia.
Bangsa                         :           Persia.
Agama                         :           Islam .
Nama Bapa                  :           Ahmad bin Sa’id  
Nama Ibu                     :           Tidak Diketahui.  
Zaman Pemerintahan     :           Hisyam II dibawah kuasa pemerintahan ketika itu                                                                                                                   Khalifah Hisyam al-Muayyad.( Era Umayyah )
Bilangan Guru               :           Tidak Di Ketahui.
Nama2 Gurunya            :           1.         Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar.
                                                2.         Muhammad bin al-Hassan al-Madzhaji ( Ibu Kattani )
                                                3.         Abu Muhammad Ibnu Dahum .
                                                4.         Ali Abdullah al-Azdi ( Ibnu al-Fardhi )
                                                5.         Abu Muhammad ar-Rahuni .
                                                6.         Abdullah bin Yusuf bin Nami .
                                                7.         Masud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar .
                                                8.         Abu Said al-Fatta al-Jafari
                                                9.         Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri.
                                                10.       dan pelbagai lagi guru dari para ilmuwan dan ulama di                                                               Cordova
Pekerjaan                     :           Pekerja Istana dalam bidang Pentadbiran.
Jawatan Di Sandang     :           Menteri di Cordova (setelah kematian bapanya) .
Bilangan Murid :           Tidak di Ketahui .        
Nama Murid                 :           1.         Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi                                                                al-Andalusi al-Miwarqi.
                                                2.         al-Qadhi Abu al-Qassim Sa’id bin Ahmad al-Andalusi.
                                                3.         Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-‘Arabi.
                                                4.         Muhammad bin Tharkhan
                                                5.         Abu Rafi bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm)
                                                6.         Abu Usamah Yaqub bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm)
                                                7.         Abu Sulaiman al-Mushab bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-                                                                      Hazm)
Tahun Wafat                 :           28 / Sya’aban / 456H (1064M)  
Usia Wafat                   :           72 tahun .
Tempat Wafat              :           Kota Cordova , Andalusia.
RIWAYAT IBNU HAZM.
Para sejarawan ada menyebutkan bahawa keluarga Ibnu Hazm memiliki akan nasab yang mulia .Melalui Al-Fath bin Khaqan ada menyatakan akan “ Keluarga Hazm adalah generasi berilmu dan beradab mulia dan terpandang,lebih dari satu orang yang menduduki jabatan menteri dan memiliki wibawa yang luas di Cordova” Keluarga Ibn Hazm berasal dari desa Muntaikher atau Muntaikhi iaitu sebuah desa yang terletak di daerah Walbah sebelah Barat Daya,Andalusia sebelum berpindah ke Bandar Cordova , Andalusia. Bapa Ibnu Hazm adalah seorang yang cerdas akan aqal fikirannya yang memperolehi akan kemuliaan didalam bidang ilmu dan kebudayaan. Bapa Ibn Hazm pernah melalui pelbagai ujian yang perit dan getir ketika setelah mendapat kemuliaan.Ibnu Hazm selalu menerima nasihat dari bapanya :
“Jika engkau ingin hidup dalam kedaan kaya -
maka engkau harus harus menerima keadaan di bawahnya.”
            Keluarganya menurut Ibnu Bisyakawal sebagai ilmuwan peradaban dan hadith.Ia dikenal sebagai ahli balaghah (sastera Arab) bapa Ibnu Hazm mempunyai sifat yang mulia. Kehidupan Ibnu Hazm amat mewah dengan kesenangan . Kehidupan seorang anak menteri memang mewah dengan rezeki yang melimpah ruah. Beliau mengembara ke senuah kebun bersama temannya yang dikalangan ahli budaya dan ilmu. Ketika pemerintahan dibawah pimpinan Hisyam al-Muayyad berlakunya pelbagai perit getir di seluruh pelusuk Cordova,Andalusia.Ianya berlaku pada tahun 401H selama enam tahun berturut-turut. Berlakunya kezaliman,wabak penyakit,tahanan,fitnah dan lain-lain lagi. Ibnu Hazm juga mempunyai sifat kecerdasan aqal seperti bapanya . Ibnu Hazm kuat hafalannya dan luas perbendaharaan ilmu dan juga kecerdasan peribadinya. Keilmuan yang Ibnu Hazm miliki pelbagai ilmu contohnya :

1.      Pengusaan ilmiah Islam.
2.      Ilmu logika
3.      Balaghah
4.      Syair
5.      as-Sunnah
6.      athar
7.      al-Hadith
8.      istinbat akan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah
9.      dan pelbagai lagi.
Ada sumber menyatakan bahawa beliau pernah memegang jawatan di Bandar Cordova sebagai Menteri dan lalu beliau meninggalkan dunia lalu berzuhud .Dengan berzuhud banyak karya yang terhasil.
Dididik Wanita
Selama kecil, Ibnu Hazm tinggal di istana yang mewah. Ini kerana ayahnya  ialah salah seorang menteri pada zaman Khalifah al-Mansur. Di dalam istana ada bahagian khas untuk kaum lelaki dan bahagian khas untuk kaum wanita. Kedua-dua bahagian ini cukup berasingan dan tidak ada jalan keluar masuk.
Di istana mewah inilah atau lebih tepatnya di bahagian sebelah wanitanya, Ibnu Hazm mendapat pendidikan awal beliau. Para wanita yang tinggal di sebelah bahagian itulah yang mengajar beliau membaca dan menghafal al-Quran. Kemudiannya bertatih menulis dan membentuk tulisan cantuk.
Malah bukan itu sahaja, mereka itulah juga yang mengawal beliau daripada melakukan apa sahaja perbuatan buruk dan mengajar beliau etika hidup sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang anak atasan.
Bagaimanapun kehidupan yang lunak ini tidak berpanjangan. Pada usianya yang ke-15 tahun keluarganya ditimpa malang. Bapanya yang menjadi menteri itu telah menjadi mangsa rebutan kuasa dalam pemerintahan Bani Umaiyah yang memerintah Sepanyol pada waktu itu.
 Mungkin Allah telah mentakdirkan agar Ibnu Hazm menjadi seorang ulama dan tokoh ilmuwan yang besar dan berwibawa. Kerana kalau kehidupan yang lunak dan tidak mencabar itu berpanjangan, Ibnu Hazm tidak mungkin menjadi seorang ulama sekuat itu. Kerana biasanya kemewahan hidup yang melampau boleh menyebabkan seseorang itu lemah peribadi
 UJIAN DAN CABARAN YANG DITEMPUHI
Beliau terlalu banyak mengeluarkan satu karya yang mana meninggalkan perihal dunia dan mengambil berat tentang akhirat sahaja.Atas kerana pemikiran yang terlalu zuhud serta tawadhu’ beliau kepada Allahswt banyak fitnah yang diterima beliau kerana ketika itu penduduk Andalusia terlalu taksub akan perihal duniawi.
Selain itu ada setengah ulama’ juga membenci akan Ibnu Hazm kerana hanya mengambil sumber hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran,As-Sunnah dan Ijma’ para sahabat sahaja dan meninggalkan seluruh cara perletakkan hukum yang lelain seperti  Qiyas,Istihsan,Ra’iy,Taqlid serta Ijma’ yang bukan dari Sahabat.
Banyak karyanya dibakar atau dihapuskan kerana karya dan kitabnya terlalu zuhud. Kitabnya banyak disangkal oleh ulama’ di Andalusia. Ulama’ Andalusia banyak kearah keduniawi.
Selanjutnya, ulama besar itu berkata: “Aku telah merasakan kelazatan dengan aneka ragamnya. Aku juga telah meraih keberuntungan dengan segala macamnya. Tidaklah kedekatan kepada penguasa, tidak juga wujud setelah ketiadaan, atau kembali ke pangkuan setelah bepergian jauh, dan tidak juga rasa aman setelah mengalami rasa takut, atau perolehan harta yang dimanfaatkan, tidaklah semua itu, seindah hubungan harmonis/asmara dengan kekasih/lawan jenis kita.
  IJTIHAD & MANHAJ IBNU HAZM.
            Ibnu Hazm mengambil dasar Mazhab azh-Zhairi yang banyak lupus sampai ini. Didalam azh-Zhairi.Didalam mazhab ini azh-Zhairi mengambil sistem dalam bidang aqidah,dan furu’ berdasarkan kepada dua prinsip iaitu :
a.       Pendapat  berdasarkan zahir al-Qur’an,as-Sunnah dan Ijma’
b.      Menolak fahaman qiyas, ra’iy,istihsan,taqlid dan lain-lain lagi.
Penerimaan kepada Al-Quran dan Al-Hadith sahaja atas sebab :
 1. Al-Quran adalah kitab yang telah lengkap tiada sebarang yang tersembunyi segala hukum,perintah,khabar baik buruk serta lain-lain.Ianya telah termaktub serta ada sebarang perubahan data dan fakta.
 2. Al-Hadith pula pembawanya adalah orang yang adil serta thiqah akan perilakunya. Sanad dan matannya adalah termaktub tiada sebarang keraguan. 
 3. Ijma’ Para Sahabat kerana ianya diperolehi melalui Rasulullah secara terus tiada sebarang perwakilan akan muzakarah dalam sesuatu permasalahan hukum .
 4. Ibnu Hazm menolak  pendapat dari fahaman Ijma’, Qiyas, Ihtihsan, Ra’iy dan Taqlid berdasarkan pendapat-pendapat beliau :
 1. Ijma beliau menetapkan bahawa ijma’ yang mu’tabar adalah ijma’ sahabat Nabi Muhammad saw. Kerana ijma’ tidak lain kecuali berasal dari Nabi Muhammad atau bimbingannya. Melalui dua (2) perkara yang dibawah ini:
a.       Tidak ada perbezaan di antara umat Islam bahawa ijma’ yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad adalah sahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh sesiapa pun.
b.      Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, Islam adalah dari nas al-Quran Allah ianya perlu diketahui melalui Rasulullah sebagai utusan Allah dan harus berpegang kepada perkataan, perbuatan, mahupun ketetapan pada sesuatu masalah. Pada Ibnu Hazm tiada keharusan untuk berpegang kepada Ijma’ kepada sesuatu masalah yang tiada petunjuk.
 1. Qiyas ditolak kerana pada Ibnu Hazm berpendapat bahawa nas yang luar dari jangkauan al-Quran , as-Sunnah adalah berlawanan dari hukum-hukum Allah adalah salah dari Islam. Ini kerana beliau merujuk kepada firman Allahswt yang berbunyi :
... ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِينً۬ا‌ۚ ... ( 3 )
سُوۡرَةُ المَائدة : 3

Terjemahannya :
“… Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu…” (3)
Dan juga berdasarkan firman Allahswt :
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ‌ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۬ (١)
سُوۡرَةُ الحُجرَات : 1
Terjemahannya :
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memandai-mandai (melakukan sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran) Allah dan RasulNya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (1)
 1. Istihsan ditolak kerana ianya banyak berdasarkan kepada adat atau kebiasaan dan kesukaan dalam sesuatu masyarakat sekeliling, menurut beliau ada kala istihsan ini dipengaruhi oleh hawa nafsu dan aqal yang bukan menjurus kepada hukum Allah tetapi hanya berdasarkan kepada satu pendapat yang logik sahaja.Ini kerana pendapat ini ada beliau merujuk kepada firman Allah yang berbunyi :
كُتِبَ عَلَيۡڪُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٌ۬ لَّكُمۡ‌ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔ۬ا وَهُوَ خَيۡرٌ۬ لَّڪُمۡ‌ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـًٔ۬ا وَهُوَ شَرٌّ۬ لَّكُمۡ‌ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (٢١٦)
سُوۡرَةُ البَقَرَة : 216

Terjemahannya :
“Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya.” (216)
 1. Taqlid juga haram pada Ibnu Hazm kerana ianya diamalkan kerana mengambil pendapat atau sumber hujah dari sesuatu yang tidak sahih akan isi kandungan hukumnya. Ditakuti ianya dari sumber yang dibawanya tidak thiqah. Ibnu Hazm mengambil dari firman Allahswt sebagai hujah :
ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦۤ أَوۡلِيَآءَ‌ۗ قَلِيلاً۬ مَّا تَذَكَّرُونَ (٣)
سُوۡرَةُ الاٴعرَاف : 3

Terjemahannya :
“(Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.” (3)
 1. Ra’iy ditolak juga kerana didalam Islam tiada sebarang unsur logik kerana didalam syariah Islam tiada sebarang yang berdasarkan logik ianya semua berdasarkan akan hukum dan nas-nas yang telah termaktub didalam al-Quran dan juga melalui tampalan nas dari al-Hadith yang di terangkan oleh Rasulullah sahaja ianya boleh diguna pakai.Ra’iy juga bertentangan dengan nas dan hukum al-Quran.Ini dapat Ibnu Hazm kupas kenapa ianya ditolak melalui firman Allah yang berbunyi :
وَمَا مِن دَآبَّةٍ۬ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَـٰٓٮِٕرٍ۬ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم‌ۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِى ٱلۡكِتَـٰبِ مِن شَىۡءٍ۬‌ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّہِمۡ يُحۡشَرُونَ (٣٨)
سُوۡرَةُ الاٴنعَام : 38

Terjemahannya :
“Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)”. (38)
dan firman Allah lagi dijadikan rujukkan ;
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ‌ۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ۬ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ‌ۚ ذَٲلِكَ خَيۡرٌ۬ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلاً (٥٩)
سُوۡرَةُ النِّسَاء: 59

Terjemahannya:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.” (59) 
PERKEMBANGAN MAZHABNYA.
Ibnu Hazm telah memilih mazhab Zahiri . Selepas mengikuti dua mazhab iaitu Maliki sera Syafie lantas ke Zhairi .
Ẓāhirī (Bahasa Arab: ظاهري),mazhab ini popular dan juga mempunyai banyak pengikut  di Bandar Andalusia dan ianya merosot terusan pada abad kelima hijrah. Pada abad kelapan hijiriah dan ianya terus pupus dan tidak boleh diketahui lagi kecuali melalui peninggalan-peninggalan didalam bentuk penulisan sahaja.
Walau bagaimana pun ianya bernasib baik kerana dari rakan-rakan yang sebaya kerana memperolehi Tokoh Fiqh yang besar yang berkaliber besar dibidang ini dan yang begitu berkemampuan dibidang hadith. Ibnu Hazm adalah Imam yang utama dalam Mazhab ini yang mempelopori akan perihal Fiqh ini .Beliau bersungguh mempertahankan akan aliran pemikiran Zahiri .
Didalam dua kitab akan perihal Usul Fiqh ada menulis mempertahankan prinsip-prinsip dalam mazhab ini kitab itu amat masyhur ketika itu kitab itu adalah :
1.      al-Muhalla
2.       al-Ihkam fi Usulil Ahkam
Mazhab ini mempunyai pengasas iaitu Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Asfahani (200H-270H). Ibnu Hazm tiada sebarang mazhab hanya mengikuti mazhab azh-Zahiri sahaj
IMAM DALAM MAZHABNYA.
Imam-imam dalam Mazhab Ibnu Hazm banyak dipelopori oleh anak muridnya juga yang dimana mereka inilah sebagai tunggak utama dalam pengembangan aliran Mazhab Ibnu Hazm . Mereka adalah :
1.                  Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi al- Andalusi al-Miwarqi.
2.                  al-Qadhi Abu al-Qassim Sa’id bin Ahmad al-Andalusi.
            3.         Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-‘Arabi.
            4.         Muhammad bin Tharkhan
            5.         Abu Rafi bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu-Hazm)
            6.         Abu Usamah Yaqub bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu Hazm)
            7.         Abu Sulaiman al-Mushab bin Ali bin Ahmad (anak Ibnu Hazm)                                                
 KITAB2 & HASIL KARYA DIDALAM ISLAM
Penghasilan kitab oleh Ibnu Hazm adalah seperti dibawah ini :
1.      Al-Ishal ila Fahm Kitab al-Kishal al-Jami’ah li Mashal Syara’I al-Islam,fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunnah wa al-Ijma’
2.      Al-Ushul wa al-Furu’
3.      Igthal al-Qiyas wa al-Ra’iy wa al-Ihtisan wa al-Taqlid wa al-Ta’alil
4.      Al-Taqrib Lihadd al-Mathiq wa al-Madkhal ilaih bi al-Alfadz al-‘Amiyyah wa al-Amatsilah Al-Fiqhiyyah.
5.      Al-Tauqif ‘ala Syari al-Najah Bikhtishar al-Thariq
6.      Al-Talkish liwujuh al-Talkish
7.      Hajjah al-Wada’
8.      Mudawah al-Nufus wa Tahzhib al-Akhlaq wa al-Zuhd fi al-Razhail.
9.      Al-Muhalla
10.  Nubzhah fi al-Buyu’
11.  Al Nasikh wa al-Mansukh
12.  Nakt al-Islam
13.  Al-Imla’ fi Qwai’idh al-Fiqh
14.  Al-Ijma’ wa Masailuh ‘ala Abwab al-Fiqh
15.  Ajwibah
16.  Al-Athar allati Dzahara al-Ta’arudh wa Nafi al-Tanaqudh
17.  Akhlaq al-Nafs
18.  Asma’ Allah al-Husna
19.  Bayan Ghalath Utsman bin Sa’id al-A’urfi al-Musnad wa al-Mursal
20.  Al-Talkhish wa al-Talkish fi al-Masa’il al-Nadazariyyah wa Furu’iha allati la Nashsha ‘alaiha fi al-Kitab wa al-Sunnah.
21.  Al-Tashaffuh fi al-Fiqh
22.  Al-Taybin,fi hal ‘Alima al-Mushtafa A’yan al-Munafiqin.
23.  Al-Jami’ fi-Sahih al-Hadith bi-Ikhtisharih al-Asanid,wa al-Iqtishar ‘ala Ashahhiha wa Ijtilab Akmal Al-Fashladziha wa Ashahhih Ma’aniha
24.  Juz ‘fi Auham al-Sahihain
25.    Al-Hudud
26.  Alkhisal al-Jami’ah li-Jumal Syara’I’ al-Islam,fi al-Wajib wa al-Halal wa al-Haram wa al-Sunah wa al-Ijma’
27.  Syarh Alhadis al-Muwaththa’ wa’ al-Kalam ‘ala Mas’ilih.
28.  Kitab fi Radd ‘ala Man I’taradha ‘ala Kitab al-Fashl
29.  Kitab Al-Faraidh
30.  Mu’allif  fi al-Dza’ wa al Dha
31.  Kitab fima Khalafa fihi Abu Hanifah wa Malik wa al-Syafi’I Jumhur al-‘Ulama’ wa ma Infrada bih Kullu Wahid
32.  Kitab fi al-Audiyyah al-Mufariddah
33.  Kitab al-Qiraat
34.  Al-Majalla fi al-Fiqh ‘ala Mazhabih wa ijtihadih (Majallad) wa Syarhuh al-Muhalla fi Tsaman Majalladat
35.  Mukhtasar fi Ilal al-Hadith
36.  Mukhtasar fi Ilal al-Mut’awwalin
37.  Mukhtasar (al-Muwadhadih) li-Abi al-Hasan al-Mughallas azh-Zhairi
38.  Mukhtasar al-Milal wa al-Nihal
39.  Mas’alah al-Iman
40.  Mas’alah al-Ruh
41.  Muntaqa al-Ijma’ wa Bayanuh
42.  Manasik al-Hajj
Rumusan :
Ada empat puluh dua buah kitab yang terhasil . Karya yang dikesan sebanyak dua belas buah dan juga tiga puluh buah kitab yang tidak dapat dikesan.
Kitab yang bernombor satu hingga dua belas adalah kitab yang dapat dikesan. Kitab yang bernombor tiga belas hingga empat puluh dua adalah kitab yang tidak dapat dikesan .
Kitab ini adalah sebahagian pemikiran dan pendirian beliau dalam menentukan sesuatu didalam Islam . Kebanyakkan kitab ini digunapakai di negara Indonesia dan Sweeden sebagai rujukkan dalam persoalan agama Islam sehingga ke hari ini. Ada sebahagian mengenai pengangan beliau dalam Mazhab Zhairi.
Tambahan :
Pernah menuliskan satu karya atau kitab yang lain seperti :
 1. Al Kitab al-Muhallā bi'l Athār.
 2. Ihkam Al Ahkam fi Usul al Ahkam
 3. Mukhtasar al-Muhalla li Ibn Hazm
 4. Ṭawq al-Ḥamāmah
  SUMBANGAN DIDALAM ISLAM
Sebelum menrangakan perihal sumbangan beliau yang lain berkaitan dengan perihal karya,syarah serta risalah disini ada sumber yang menyatakan bahawa Ibnu Hazm pernah melakukan kerja pentafsiran akan kitab-kitab yang dibawah ini :
 1. Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawat al-Nufus
 2. Maratib al-`Ulum
 3. Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal
 4. Al-Mujalla
Beliau banyak menghasilkan karya-karya berbentuk Islam dan sirah-sirah Islam yang sarat beliau sentiasa mencari dan menulis dalam karyanya  dengan sumber yang sahih.Ada pelbagai karya yang terhasil iaitu karya biasa,karya Islam,syarah serta risalah.
Disini ada senarai risalah yang terhasil:
1.      Risalatan lah Ajaba fihima ‘an Risalatan Suila fihima Sual al-Ta’rif
2.      Risalah fi Hukm Man Qala,Inna Ahl al-Syaqa’ Mu’zhibun ila Yaum Al-Din
3.      Risalah fi Alam al-Maut wa Ibthaluh
4.      Risalah fi al-Radd ‘ala al-Hatif
5.      Risalah fi al-Ummahat wa Ummahat al-Khulafa’
6.      Risalah fi al-Radd ‘ala al-Kindi al-Failusuf
7.      Risalah fi al-Hadd wa al-Rasm
8.      Risalah fi anna Al-Quran Laisa min Nau’ Balaghah al-Basyar
9.      Risalah fi Ma’na al-Fiqh azh-Zhairi
10.  Risalah fi Ma’na al-Fiqh wa al-Zuhd
11.  Risalah fi al-Wa’d wa al-Wa’id wa Bayan al-Haqq fi zhalik min al-Sunan wa al-Quran Kataba li al-Amr Abi al-Ahwash ma’n bin  Muhammad al-Tajibi.
12.  Al-Risalah al-Azmah li-Uli al-Amr
13.  Risalah fi ath-Thib al-Nabawi
14.  Al-Risalah al-Balqiy fi al-Radd ‘ala Muhammad Abdul Haqq bin Muhammad al-Shuqla
15.  Risalah al-Ta’kid
16.  Risalah fi al-I’tiqad
17.  Risalah Mu’aradhah
Setelah itu ada juga ada juga syarah yang dituliskan oleh Ibnu Hazm :
1.      Syarh Fushul bi Qirath
2.      Syarh Ahadith al-Muwaththa’ wa al-Kalam ‘ala Msa’ilih
3.      Al-Majalla fi al-Fiqh ‘ala Mazhabih wa Ijtihadih (Majallad) wa Syarhuh al-Muhalla fi Tsaman Majalladat.
Selain itu ada Ibnu Hazm ada juga mempunyai melakukan penulisan karya-karya sastera yang ada kaitan dengan Islam dan juga tiada kaitan dengan Islam . Karya yang tiada kaitan dengan Islam adalah seperti dibawah ini :
1.      Idzhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara li al-Taurah wa al-Injil wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim mimma la Yahtamil al-Ta’awil
2.      Jamharah Ansab al-‘Arab
3.      Al Bayan ‘an Haqiqah al-Insan
4.      Diwan Ibnu Hazm
5.      Ar-Radd ‘ala Ibnu al-Nughrilah al-Yahudi
6.      Thauq al-Hamamah fi al-Ulfah wa al-Ullaf
7.      Fadhl al-Andalus wa Dzikr Rijalih
8.      Fashl fi Ma’rifah al-Nafs bighairiha wa Jahliha bi-Zhatiha
9.      Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa’
10.  Al-Qira’at al-Masyhurah fi al-Amshar
11.  Al-Idzhar lima Syunia’a ala azh-Zhahiri
12.  Al-Istijlab
13.  Al-Istiqsha
14.  Ikhtisar Kalam Jalinus fi  al-Amradh al-Haddah
15.  Bayan al-Fashahah wa al-Balaghah
16.  Bi-Lughah al-Hakim
17.  Barnamijuh
18.  Tartib Musnad Baqi bin Mukhallad
19.  Tartib su’alat Utsman al-Darimi li-Ibni Mu’ayyan
20.  Tasmiyyah al-Sy’ara’ al-Wafidin ‘ala Ibnu Abi ‘Amir
21.  Tawarikh A’mamih wa Abih wa Akhih wa Bani ‘Ammih wa Akhwatih wa Banih wa Banatih,Mawaliduhum wa Tarikh Maut Man minhum fi Hayatih
22.  Hadd ath-Thib
23.  Zhikr Auqat al-Umara’ wa Ayyamuhum bi al-Andalus
24.  Ar-Radd ‘ala Ibnu al-Iflili fi Syi’r al-Mutanabbi
25.  Zajr al-Fawi
26.  Sya’min al-‘Arudh
27.  Al-Shadi’ wa al-Radi’ ‘ala man Kafara ahl al-Ta’wil min Firaq al-Muslimin wa al-Radd ‘ala Man Qala bi al-Taqlid
28.  Sya’min al-‘Arudh
29.  Al-Tu’ab ‘ala Abi Marwan al-Khulaniy
30.  Ghzawat al-Manshur bin Abi ‘Amir
31.  Ta’lif fi Radd ‘ala Anajil an-Nashara
32.  Fihrisah Syuykhih
33.  Mu’aliff fi al-Dza wa al-Dha
34.  Kasy al-Iltibas lima bain azh-Zhairiah wa Ashhab al-Qiyas
Selain daripada itu banyak pemikiran beliau tentang Islam ini kerana dapat kita lihat melalui data dibawah ini :
 1. Beliau bijak menyusun akan ilmu demi ilmu ini dapat lihat dalam sistemnya beliau dapat menyusun akan ilmu tafsir,hadith,kalam,sejarah,usul fiqh dan juga sastera. Ia menyusun ilmu ini cukup teliti dan kualiti ini termasuk dalam bidang ilmu logic dan falsalfah.
 2. Dia menyingkap ilham dan gaya baru dan mengkaji tema tersebut dalam kajiannya serta karyanya.
 3. Menyusun beberapa kitab dan risalah dalam kitab Al-Fashl .
 4. Kebanyakkan risalahnya berasal dari hasil muzakarah yang berkembang disekitarnya dasar-dasar agama (ushul) dan cabangnya (furu’)
 5. Penghasilan karyanya adalah mengenai persekitaran ilmu sosial ekonomi masayarakat Andalusia. Dokumentasinya tentang kehidupan sosial budaya dan pemikiran akidah keagamaan didunia Islam khususnya Andalusia sekitar abad ke empat dan lima hijriah .
 6. Karyanya banyak menceritakan hal keimanan kepada Allahswt & Rasulullahsaw dengan dalil-dalil yang sahih dan sihat . Ianya mampu mengugurkan akan pemikiran aqidah agama lain.
 7. Selain itu Ibnu Hazm ada berbahas akan adab-adab berdebat lalu menetapkan adab-adab berdebat dalam tatacara berdebat yang betul.
 8. Beliau juga ada membuat kajian akan tentang kenabian, Agama Yahudi , Agama Nasrani serta Agama al-Sha’biah. Selain itu Ibnu Hazm juga ada mengkaji akan perubahan didalam kitab Taurat serta Injil yang telah di ubah oleh penganut agama Yahudi dan juga Nasrani .
 9. Beliau pun ada juga menulis karya yang berkaitan dengan Islam.Disini ada sebahagian karya yang ditulis olehnya:
1.      Asma’ al-Shahabah wa al-Ruwah
2.      Ashhab al-Fataya min al-Shahabah wa min ba’dihin ‘ala Maratibihim fi katsrah al-Fataya.
3.      Al-I’rab ‘an al-Hairah wa al-Iltibas al-Waqi’in fi Mazhabib Ahl Ra’iy wa al-Qiyas.
4.      Jumal Futuh al-Islam ba’d Rasulullahsaw.
5.      Al-Sirah al-Nabawiyyah
6.      Maratib al-Ijma’
7.      Mulakhash Ibthal al-Qiyas wa al-Ra’iy wa al al-Istihsan wa al Taqlid wa al-Ta’alil
8.      Manzumah fi Qawa’id Ushul Fiqh al-Zahiri
9.      Al-Mufadhalah bain al-Shahabah
10.  Al-Nubzhah al-Kafiyah fi Ushul al-Fiqh azh-Zhairi
11.  Al-Nashahih al-Munjiyah min Fadhaih al-Mukhziyyah wa al-Qabaih al-Maraddiyyah min Aqwal Ahl al-Bida’ min al-Firaq al-Arba’ al-Mu’azilah wa al-Murji’ah wa al-Khawarij wa al-Syi’ah
12.  I’jaz Al-Quran
13.  Tasmiyyah Syuyukh Malik
Disini ada petikkan puisi yang dihasilkan oleh Ibnu Hazm :
Cinta Di Mata Seorang Ulama
Akan menghinalah mereka yang tak mengenal cinta
Sungguh cintamu padanya wajar adanya
Mereka kata, cinta buat kau gila
Padahal kau orang paling faham agama

Ku katakan pada mereka
Mengapa kalian iri padanya?
Jawabnya
Kerana ia mencinta dan dicintai pujaan jiwa

Bila masanya Muhammad mengharamkan cinta
Dan apakah ia menghina umatnya yang jatuh cinta
Janganlah kau berlagak mulia
Dengan menyebut cinta sebagai dosa

Janganlah kau pedulikan apa kata orang tentang cinta
Entah yang berkata keras atau halus biasa
Bukankah manusia harus menetapi pilihannya
Bukankah kata tersembunyi tak bererti diam seribu bahasa
(Ibnu Hazm)

0 pendapat:

Anti Zionist

I Hate Israel

Zionists in Israel Doing With Severe and extreme violence
Why do we Muslims and Muslimat just let them continue to suffer
Which we love them though God has given this love as our weapon to subvert the Zionist Israel
Not enough just to pray, shout anti Israel boycott their goods and making protest signs protest their atrocities.
We need to unite regardless of status, race, mentality, national and political as well as Muslim and Muslimat Let us together to destroy and overthrow the Jews of Israel continued the beatings our brothers in Palestine
Let not our guard again, it emerged as the Sultan Salahuddin Ayub in Jerusalem.
Remember we have the golden age of Islam were we take the history of the Prophet in all previous wars are the strategy for eliminating the al-Kafirun the plight of Muslims before
Do not just let it alone and wait for God to help us we need to pray, work, effort and puteri. Then we wait for God's blessings on our efforts.

*********************************************************
اللهم أنت ربي لا إله إلا أ نت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

لا إله إلا الله عدد ماخلق في السماء
لا إله إلا الله عدد ماخلق في الأرض
لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك
لا إله إلا الله عدد ماهو خالق

********************************************************

Renungan

Tanpa Kepedihan dan Kesengsaraan Kita Akan Membuang Perkara Yang Indah Dengan Sia-Sia Sahaja Tanpa Memberi Kesan Kepada Iman Kita Renungkanlah ... Ingatilah Nabi Adam a.s Sehingga Nabi Muhammad s.a.w Berjaya Atas Kepedihan dan Kesengsaraan Yang Lebih Hebat Dari Kita ... Maka Itu Kesabaran Sahaja Yang Membentengkan Kita Untuk Kita Tidak Terkeluar Dari Landasan...

Ingatan Kalian dan JiwaIslam

Copyright © 2015 لامن جيوا دان نوراني إسلام | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top