al-Quran

Listen to Quran

Sunday, February 14, 2010

Ulum Hadis Part 2

2 PERBEZAAN ANTARA AL-SUNNAH DAN AL-HADIS.

Didalam As-Sunnah mempunyai satu lagi pengistilahan yang lain ini merujuk kepada istilah atau pun satu kata Al-Hadith ( Ulum Al-Hadith ) . Antara As-Sunnah dan Al-Hadith mempunyai perbezaannya . Pengertian perbezaan menurut kamus DBP adalah keadaan atau sifat berbeza. (4) Dalam konteks ini akan di berikan secara grafik akan perbezaan antara As-Sunnah dan juga Al-Hadith . Perbezaan ini dapat dilihat melalui dalam konsep makna , menerusi pendapat atau ijtimak para ulama’-ulama’ Hadis , Ussul,Fiqh.

** DBP : Dewan Bahasa & Pustaka

2.1 PERBEZAAN AS-SUNNAH DAN AL-HADITH BERDASARKAN MAKNA.

AS-SUNNAH

AL-HADITH

Menurut Lughah ( bahasa ) adalah ath -thariqah yang bererti perkaedahan , kebiasaan , perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji atau yang tercela dan juga perjalanan hidup dan perilaku(1) . Kesimpulannya gaya hidup dan perangai seseorang manusia .

Mengikut Syara’ adalah sesuatu yang terbit daripada Baginda Nabi Muhammad.saw selain dari Al-Quran , sama ada perkataan , perbuatannya mahupun dari aspek pengakuannya(9) selain itu ini boleh dilihat melalui sesuatu yang diriwayatkan oleh beliau yang merupakan perkataan,perbuatan,ketetapan , peribadi akhlak, perilaku baik sebelum dan selepas beliau dilantik secara rasmi sebagai Rasulullah oleh Allah.swt. (1)

Menurut Lughah ( bahasa) sabda, perbuatan atau kelakuan (sifat) Nabi Muhammad SAW yg di riwayatkan oleh para sahabatnya utk menjelaskan sesuatu hukum dalam agama Islam(4) dan menurut sumber lain ia mengatakan seperti berikut :

1) baharu ,

2) perkhabaran,

3) yang dekat atau belum lama.(10)

Menurut Istilah bedasarkan 3 golongan ulama’- ( Hadith,Ussul,Feqah) yang telah dirumuskan sendiri oleh saya adalah sesuatu yang menjadi ikutan bagi umatnya dari sudut aspek peribadinya , riwayat perjalanan , akhlak , keutamaannya,tutur katanya,perbuatannya yang sama ada dapat mengujudkan perkara itu berhukum atau tidak , pengatur undang-undang yang meletakkan atau menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya , penerangan sistem perlembagaan hidup, serta unsur *QFTnya sebagai yang bersangkutan dengan perkara penetapan hukum , dan yang terakhirnya peribadi Rasulullah.saw yang *QFTnya menunjukkan kepada suatu hukum syara’ hukum yang mengenai para mukalaff dan perbuatannya dari segi wajib,haram,harus,makruh dan sunat.(10) Hadis diiktiraf setelah Nabi Muhammad.saw dilantik oleh Allah.swt sebagai RasulullahNya .Hadis dicatatkan sebagai rujukkan sendiri pada Zaman Rasulullah.saw.

*QFT ( Qawli, Fi’ili,Taqrir)

2.2 PERBEZAAN AS-SUNNAH DAN AL-HADITH BERDASARKAN SIFAT.

AS-SUNNAH

AL-HADITH

v ‘Amaliyah Mutawwatir ini dapat di lihat melalui Amalan solat fardhu yang dipindahkan atau dengan mengajar kita mengenai rukun solat dari segi :

1) Fi’ili ( perbuatannya )

2) Qawli ( lafaz )

3) Qalbi ( hati ) (12)

v Sifat berlawanan bid’ah - (satu perkara yang tiada diperintahkan oleh Allah serta Rasulullah seperti adat yang menyongsang dari hukum-hukum Islam yang boleh mengakibatkan terbatal iman dan aqidah umat Islam contonhya : didalam solat bertakbiratul Ihram dengan suara yang nyaring hingga menganganggu orang lain bersolat.(11))

v Perilaku, perjalanan hidup yang berakhlak , dan pengucapan Nabi yang kita ikuti akan dapat pahala .

v Segala pristiwa yang disandarkan kepada Rasulullah walaupun ia hanya berlaku hanya sekali sahaja dalam sepanjang hayat beliau dan walaupun ia hanya diriwayatkan oleh seseorang sahaja (12)

Contohnya :

Rasulullah menegur akan sahabatnya jika mereka ada melakukan sesuatu kesilapan maka para sahabat akan meriwayatkan peristiwa tersebut .

v Sifatnya berlawanan adalah qadim (lebih dahulu drpd segala yg ada)

v Hasil periwayatan yang didapati dari sifat nabi Muhammad yang telah dibukukan di catatkan di panggil Hadith jika kita mengikutu akan Hadith ini diberi ganjaran pahala.

2.3 PERBEZAAN AS-SUNNAH DAN AL-HADITH BERDASARKAN AHLI HADIS.

AS-SUNNAH

AL-HADITH

  1. As-sunnah ini lebih khusus kerana as- Sunnah ini hanya melibatkan akan perkara perbuatan dan juga tingkah laku Rasulullah.saw sahaja dan ini tidak termasuk akan pengucapan beliau .
  2. As-Sunnah tidak terhad kepada pengucapan Rasulullah sahaja malahan ia meliputi perbuatan , pengakuan , akhlak dan sifat-sifat peribadi Rasulullah.saw . Sunnah ini meliputi akan amalan yang dilakukan oleh para Sahabat dan Tabi’in , sama ada asalnya terdapat dalam al-Quran atau diambil daripada Rasulullah.saw atau tidak terdapat asalnya .
  3. Contohnya :

· Melalui Qawliyyah( mengandungi nasihat) ini dapat dilihat dalam sabdanya :

إنما الاعمال بالنيات

Terjemahannya : Sesungguhnya segala amalan itu dikira berdasarkan niat.

· Melalui Fi’li (Nabi melaksanakan Solat dan Sahabat memperhatikan solat Nabi) ini dapat dilihat melalui sabdanya :

  1. Al Hadith pula ianya lebih kepada bersifat umum sahaja bagi sesuatu perkara .Ini kerana ianya merangkumi semua perkara yang diriwayatkan oleh para Sahabat
  2. Segala apa jua yang diriwayatkan daripada Rasulullah terlebih dahulu sama ada ia berbentuk perbuatan , percakapan,kelakuan ikrar atau penerangan tentang sifat fizikal Rasulullah dan merangkumi apa yang disandarkan kepada sahabat dan Tabi’in .
  3. Ia di ta’rifkan sebagai apa apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah sahaja sama ada yang berbentuk ucapan , perbuatan , sifat dan pengakuan sama ada sebelum Rasulullah di lantik secara rasmi oleh Allahswt sebagai Rasulullah.
  4. Justeru itu hadis itu islah segala yang ada kaitannya dengan Rasulullahsaw dari semua aspek dan konteks. (14)
  5. Contohnya :

Hadith yang berikut :

Dari Jabir bin ‘Abd Allah meriwayatkan Rasulullah bersabda :

Sambungan…

…sambungan

AS-SUNNAH

AL-HADITH

صلوا كما رأيتمونى أصلى

Terjemahannya :

Solat (sembahyanglah) kamu sebagaimana kamu melihat aku solat .

Isi 1-3 (13)

اذه حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة

Terjemahannya :

Apabila seseorang menceritakan sesuatu percakapan (rahsia) kemudian dia pergi , maka percakapan itu adalah satu amanah.

Melalui Firman Allah.swt

وهل أتك حديث موسى (9)

سورة طه اية 9

Terjemahannya :

Dan sudahkah sampai kepada ( Wahai Muhammad ) perihal Nabi Musa? (15)

0 pendapat:

Anti Zionist

I Hate Israel

Zionists in Israel Doing With Severe and extreme violence
Why do we Muslims and Muslimat just let them continue to suffer
Which we love them though God has given this love as our weapon to subvert the Zionist Israel
Not enough just to pray, shout anti Israel boycott their goods and making protest signs protest their atrocities.
We need to unite regardless of status, race, mentality, national and political as well as Muslim and Muslimat Let us together to destroy and overthrow the Jews of Israel continued the beatings our brothers in Palestine
Let not our guard again, it emerged as the Sultan Salahuddin Ayub in Jerusalem.
Remember we have the golden age of Islam were we take the history of the Prophet in all previous wars are the strategy for eliminating the al-Kafirun the plight of Muslims before
Do not just let it alone and wait for God to help us we need to pray, work, effort and puteri. Then we wait for God's blessings on our efforts.

*********************************************************
اللهم أنت ربي لا إله إلا أ نت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

لا إله إلا الله عدد ماخلق في السماء
لا إله إلا الله عدد ماخلق في الأرض
لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك
لا إله إلا الله عدد ماهو خالق

********************************************************

Renungan

Tanpa Kepedihan dan Kesengsaraan Kita Akan Membuang Perkara Yang Indah Dengan Sia-Sia Sahaja Tanpa Memberi Kesan Kepada Iman Kita Renungkanlah ... Ingatilah Nabi Adam a.s Sehingga Nabi Muhammad s.a.w Berjaya Atas Kepedihan dan Kesengsaraan Yang Lebih Hebat Dari Kita ... Maka Itu Kesabaran Sahaja Yang Membentengkan Kita Untuk Kita Tidak Terkeluar Dari Landasan...

Ingatan Kalian dan JiwaIslam

Copyright © 2015 لامن جيوا دان نوراني إسلام | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top